Konfirmationen 1981 – 1990

1981, Pastor Menke

 

1981, Pastor Frebel

 

1981, Pastor Frebel

 

1981, Dreibergen, Pastor Böhmen

 

1981, Pastor Schorling

 

1981, Pastor Schmidt v. Happe

 

1981, Pastor Schmidt v. Happe

 

 

1982, Pastor Menke

 

1982, Pastor Frebel

 

1982, Pastor Frebel

 

1982, Dreibergen, Pastor Böhmen

 

1982, Pastor Wöbken

 

1982, Pastor Schmidt v. Happe

 

1983, Pastor Frebel

 

1983, Pastor Frebel

 

1983, Pastor Schmidt v. Happe

 

1983, Pastor Menke

 

1983, Dreibergen, Pastor Böhmen

 

1983, Dreibergen, Pastor Böhmen

 

1983, Pastor Wöbken

 

1984, Rostrup, Pastor Schmidt v. Happe

 

1984, Pastor Menke

 

1984, Pastor Frebel

 

1984, Dreibergen, Pastor Böhmen

 

1984, Dreibergen, Pastor Böhmen

 

1984, Pastor Wöbken

 

1985, Pastor Schmidt v. Happe

 

1985, Pastor Schmidt v. Happe

 

1985, Pastor Menke

 

1985, Dreibergen, Pastor Schmidt v. Happe

 

1985, Dreibergen, Pastor Schmidt v. Happe

 

1985, Pastor Schmidt v. Happe

 

1985, Pastor Wöbken

 

1985, Pastor Wöbken

 

1986, Pastor Schmidt v. Happe

 

1986, Pastor Schmidt v. Happe

 

1986, Dreibergen, Pastor Abel

 

1986, Dreibergen, Pastor Abel

 

1986, Pastor Menke

 

1986, Pastorin Grünig

 

1986, Pastorin Grünig

 

1986, Pastor Wöbken

 

1987, Pastor Abel

 

1987, Pastor Abel

 

1987, Pastor Schmidt v. Happe

 

1987, Pastor Menke

 

1987, Pastorin Grünig

 

1987, Pastorin Grünig

 

1987, Pastor Wöbken

 

1988, Pastor Menke

 

1988, Dreibergen, Pastor Abel

 

1988, Pastorin Grünig

 

1988, Pastorin Grünig

 

1988, Dreibergen, Pastor Abel

 

1988, Pastor Wöbken

 

1988, Pastor Schmidt v. Happe

 

1989, Pastorin Grünig

 

1989, Pastorin Grünig

 

1989, Pastoren Menke und Peuster

 

1989, Pastor Schmidt v. Happe

 

1989, Dreibergen, Pastor Abel

 

1989, Dreibergen, Pastor Abel

 

1989, Pastor Menke

 

1989, Pastor Wöbken

 

1990, Pastor Schmidt v. Happe

 

1990, Pastor Wöbken

 

1990, Pastoren Menke und Peuster

 

1990, Pastorin Grünig

 

1990, Pastorin Grünig